Polityka ciasteczek

Spis treści

  • 1.1. Czym dokładnie są pliki cookie?
  • 1.2. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy?
  • 1.3. W jaki sposób uzyskujemy świadomą zgodę użytkownika?
  • 1.4. Sprzeciw i prawa użytkownika
  • 1.5. Co się stanie w przypadku wprowadzenia zmian w polityce w zakresie plików cookie?
  • 1.6. Odbiorcy i podmioty przetwarzające będące stronami trzecimi
  • 1.7. Korzystanie z usługi GTM
  • 1.8. Sprawdzenie informacji o wykorzystywanych plikach cookie

1. Polityka w zakresie plików cookie

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA - spółka założona w Belgii z siedzibą w Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgia, zarejestrowana pod numerem 0441 192 820 („BSEU"), będąca kontrolerem i administratorem [strony internetowej] („Strona internetowa"), wykorzystuje pliki cookie do ciągłego zwiększania wygody użytkowników korzystających ze Strony internetowej. Pliki cookie mogą wpływać bezpośrednio na wygodę korzystania z witryny (np. dzięki funkcji zapamiętywania wybranego języka i innych określonych ustawień) lub nawet być niezbędne do odpowiedniego i zgodnego z prawem wykonywania usług żądanych przez użytkownika (np. przez zapamiętywanie wybranych ustawień plików cookie). Ponadto niektóre pliki cookie są dla BSEU źródłem danych statystycznych na temat korzystania z jej Strony internetowej, co pośrednio ułatwia lepsze spełnianie preferencji użytkowników poprzez odpowiednie dostosowanie strony. Pliki cookie mogą także pozwalać użytkownikom na korzystanie z pewnych dodatkowych funkcji Strony internetowej, np. za pomocą specjalnie zaprojektowanych aplikacji dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej. Pliki cookie mogą być również używane przez BSEU lub podmioty współpracujące z BSEU w celach marketingowych.

Niniejsza Polityka w zakresie plików cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności BRIDGESTONE EUROPE NV/SA - spółki założonej w Belgii z siedzibą w Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgia, zarejestrowanej pod numerem 0441 192 820 („BSEU"), która to Polityka jest udostępniana wraz z Polityką w zakresie plików cookies (na tych samych stronach).

1.1. Czym dokładnie są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na komputerze lub innych urządzeniach przez przeglądarkę internetową, umożliwiające rozpoznanie użytkownika podczas odwiedzin na Stronie internetowej. Zawierają unikalny numer, dzięki któremu mogą odróżnić urządzenie użytkownika od innych urządzeń, mimo że użytkownik pozostaje anonimowy.

Dzięki plikom cookie BSEU może np. dopilnować, by informacje pojawiające się na ekranie podczas kolejnej wizyty użytkownika na Stronie internetowej spółki były dostosowane do jego preferencji. Za pomocą plików cookie BSEU może także zidentyfikować najpopularniejsze sekcje swojej strony internetowej - pliki te dostarczają BSEU informacje na temat tego, które strony odwiedzono i ile czasu odwiedzający spędzili na ich przeglądaniu. Na podstawie tych danych sumarycznych BSEU może odpowiednio dostosować swoją stronę internetową w celu lepszego spełnienia preferencji odwiedzających i oferowania funkcji lepiej ukierunkowanych na klienta. Wreszcie, pliki cookie mogą ułatwiać działanie niektórych aplikacji zewnętrznych, takich jak połączenia w ramach sieci mediów społecznościowych. Pliki cookie mogą także służyć BSEU lub podmiotom działającym na zlecenie BSEU lub podmiotom w inny sposób współpracującym z BSEU w celach marketingowych (w tym remarketingowych), np. w celu prowadzenia kampanii reklamowych BSEU w Internecie. 

1.2. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy?

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie: pliki cookie „sesyjne" i „trwałe". Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi i pozostają na urządzeniu użytkownika tylko na czas przeglądania strony internetowej. Pliki trwałe pozostają na urządzeniu użytkownika także po zakończeniu sesji przeglądania strony.

Ze względu na pochodzenie plików można wyróżnić „pliki cookie administratora" i „pliki cookie osób trzecich". Pliki cookie administratora są przez nas umieszczane bezpośrednio na Stronie internetowej, aby umożliwić jej regularne przeglądanie, zwiększenie funkcjonalności lub spełnienie wymogów prawnych. „Pliki cookie osób trzecich" to pliki umieszczane na Stronie internetowej przez wybrane przez nas osoby trzecie w celu wspierania funkcjonalności Strony internetowej lub w celach marketingowych (w tym np. w celu prowadzenia kampanii reklamowych przez BSEU, w tym również za pośrednictwem innych podmiotów działających na zlecenie BSEU/ współpracujących z BSEU).

Informacje na temat funkcjonalnego podziału stosowanych przez nas plików cookie znajdują się w poniższej tabeli.

Rodzaj plików cookie

Do czego one służą?

W jaki sposób wpływają one na prywatność użytkownika?

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej. Umożliwiają one nawigację po Stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji. Na przykład ten rodzaj plików cookie umożliwia przechodzenie przez użytkownika z jednej strony internetowej do drugiej oraz przechowywanie informacji niezbędnych do wypełniania formularzy.

Te pliki cookie są wykorzystywane automatycznie przez czas trwania każdej sesji lub dłużej, w zależności od celu, do jakiego są przeznaczone. Ponieważ są one niezbędne do zwykłego przeglądania Strony internetowej lub spełnienia kryteriów prawnych, nie można ich wyłączyć. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 1.8. Jeśli użytkownik woli uniknąć instalacji tych plików cookie na swoim urządzeniu, może w każdej chwili zakończyć wizytę na stronie internetowej.

Funkcjonalne

Te pliki cookie rejestrują wybory dokonane przez użytkownika na specjalnych obszarach, na których użytkownik podaje nam swoje dane osobowe (takie jak nazwa użytkownika, język lub region użytkownika). Te pliki cookie mogą także służyć do zapamiętywania zmian wprowadzonych przez użytkownika, np. dotyczących wielkości tekstu, czcionek i innych części Strony internetowej, które można dostosować, lub zapamiętywania historii przeglądania lub informacji o tym, że użytkownik wcześniej odwiedził Stronę internetową.

Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą obejmować informacje techniczne przetwarzane w powiązaniu z wizytą użytkownika i są połączone z urządzeniem użytkownika, który pozostaje anonimowy. Użytkownik może nadal nie wyrazić zgody na wykorzystywanie tych plików lub wyłączyć je ręcznie w ustawieniach, jednak może to wpłynąć na wygodę korzystania ze Strony internetowej. Czasami te pliki cookie mogą pamiętać ujawnione przez użytkownika dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika lub zdjęcie profilowe. Podczas ujawniania takich danych osobowych użytkownik zostanie poproszony o zgodę lub przynajmniej jasno poinformowany o naszych zasadach dotyczących prywatności. Jeśli użytkownik podejmie decyzję o ujawnieniu swoich danych i zażąda konkretnych usług, takie pliki cookie staną się niezbędne do ich zapewnienia.

Analityczne

Te pliki cookie są plikami cookie osób trzecich (np. Google Analytics, w tym m.in.: Analytics z anonimowym IP, Remarketing oraz Remarketing z funkcjami raportowania, a w przypadku osób zalogowanych na Stronie internetowej również – Analytics z rozszerzeniem USER ID dla Google Analytics), które pomagają w zrozumieniu, w jaki sposób odwiedzający Stronę internetową są na niej zaangażowani (np. w określeniu, jak odwiedzający dostali się na Stronę internetową, z jakiego systemu operacyjnego i jakiego typu przeglądarki internetowej korzystają, jaki jest czas rozpoczęcia i trwania ich odwiedzin, które strony są przez nich odwiedzane, jaki jest wiek, płeć oraz zainteresowania odwiedzających itp.).

Informacje gromadzone przez te pliki cookie dotyczące osób niezalogowanych na Stronie internetowej nie są powiązane z możliwymi do zidentyfikowania lub zidentyfikowanymi osobami i służą głównie do celów statystycznych. Umożliwią one BSEU lepsze dostosowanie Strony internetowej i jej aplikacji do różnych potrzeb i żądań użytkowników. Korzystanie przez nas z tych plików nadal wymaga wyrażenia zgody przez użytkownika. Natomiast informacje gromadzone przez tego rodzaju pliki cookies w stosunku do osób zalogowanych na Stronie internetowej umożliwiają powiązanie tychże osób z danymi zbieranymi do celów statystycznych za pomocą ich unikalnego identyfikatora użytkownika (loginu) stanowiącego USER ID Umożliwią one również BSEU lepsze dostosowanie Strony internetowej i jej aplikacji do różnych potrzeb i żądań zalogowanych użytkowników. Korzystanie przez nas z tych plików nadal wymaga wyrażenia zgody przez użytkownika. Więcej informacji nt.

Reklamowe (Marketingowe)

Te pliki cookie są plikami cookie osób trzecich (np. Google Analytics, w tym m.in.: przypadku osób zalogowanych na Stronie internetowej również – Analytics z rozszerzeniem USER ID dla Google Analytics Analytics z anonimowym IP, Remarketing oraz Remarketing z funkcjami raportowania, a w). Służą one promowaniu niektórych usług, produktów, artykułów lub wydarzeń, w tym także programów lojalnościowych BSEU w postaci reklam wyświetlanych w innych serwisach internetowych. Pliki cookie tego rodzaju służą do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji.

Informacje gromadzone przez te pliki cookie dotyczące osób niezalogowanych na Stronie internetowej nie są powiązane z możliwymi do zidentyfikowania lub zidentyfikowanymi osobami i służą do celów marketingowych (w tym remarketingowych) i statystycznych. Korzystanie przez nas z tych plików również wymaga wyrażenia zgody przez użytkownika. Natomiast informacje gromadzone przez tego rodzaju pliki cookie w stosunku do osób zalogowanych na Stronie internetowej umożliwiają powiązanie tychże osób z danymi zbieranymi do celów statystycznych lub marketingowych (w tym remarketingowych) za pomocą ich unikalnego identyfikatora użytkownika (loginu) stanowiącego USER ID. Umożliwią one lepsze dostosowanie treści reklamowych prezentowanych w różnych serwisach internetowych/ na różnych stronach internetowych do indywidualnych zainteresowań, potrzeb lub preferencji zalogowanych użytkowników. Korzystanie przez nas z tych plików nadal wymaga wyrażenia zgody przez użytkownika.

 

Funkcje zewnętrzne

Te pliki cookie są plikami cookie osób trzecich, które postanowiliśmy umieścić na Stronie internetowej w celu zwiększenia jej funkcjonalności (np. aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z widżetów mediów społecznościowych dla takich serwisów, jak Facebook, Twitter itp., bezpośrednio na Stronie internetowej, w celu przekierowywania użytkownika za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, lub śledzenia geolokalizacji użytkownika, na przykład w celu wskazania mu drogi do najbliższego sprzedawcy).

Te pliki cookie są zwykle połączone z osobistym urządzeniem użytkownika lub nawet z danymi osobowymi użytkownika, które użytkownik umieścił w stosownym kanale mediów społecznościowych. Użytkownik może zawsze zdecydować, czy wyrazić zgodę na wykorzystywanie tych plików cookie (zarówno bezpośrednio, jak i w sposób ukryty przez żądanie takiej usługi).

Więcej informacji na temat celów, do jakich służą konkretne pliki cookie wykorzystywane na Stronie internetowej, funkcji tych plików oraz czasu ich przechowywania (w przypadku plików trwałych) znajduje się w punkcie 1.8.

1.3. W jaki sposób uzyskujemy świadomą zgodę użytkownika?

Podczas pierwszych odwiedzin na Stronie internetowej użytkownik otrzyma wiadomość zawierającą prośbę o umożliwienie wykorzystywania plików cookie funkcjonalnych, analitycznych, reklamowych (marketingowych) oraz plików cookie funkcji zewnętrznych. Te pliki cookie będą zainstalowane wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Niezbędne pliki cookie będą zainstalowane na urządzeniu od momentu wejścia na Stronę internetową, bowiem od nich zależy prawidłowe funkcjonowanie tej strony.

Ta wyświetlona wiadomość będzie zawierać łącze do Polityki w zakresie plików cookie, w której znajduje się więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie.

Banner z powiadomieniem nie będzie pojawiać się na ekranie podczas kolejnych odwiedzin na Stronie internetowej, natomiast opcja usunięcia plików cookie będzie nadal dostępna za pośrednictwem ustawień w wyszukiwarce internetowej (patrz punkt 1.4).

1.4. Sprzeciw i prawa użytkownika

Nie możemy ingerować w ustawienia użytkownika dotyczące plików cookie w przeglądarce internetowej ani nie możemy wyłączyć za użytkownika plików cookie, na których instalację użytkownik pierwotnie wyraził zgodę lub których instalacja jest niezbędna do korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej, Użytkownik może jednak zawsze zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w celu usunięcia różnych rodzajów plików cookie lub uniknięcia ich przechowywania na urządzeniu w przyszłości bez konieczności podejmowania dalszych działań.

W sekcji „Pomoc" przeglądarki internetowej użytkownika powinny znajdować się informacje na temat zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio w przeglądarce. Informacje na temat funkcjonowania plików cookie w poszczególnych przeglądarkach internetowych można znaleźć tutaj:

1.5. Aplikacje na telefon komórkowy

Aplikacje na telefon komórkowy Jeśli użytkownik używa naszych aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu mobilnym, powinien przestrzegać instrukcji określonych powyżej. Aplikacje na telefon komórkowy wykorzystują jednak różne technologie do rozpoznawania urządzenia użytkownika. Aby zablokować wykorzystywanie swoich danych do celów ukierunkowanej reklamy, użytkownik powinien przestrzegać instrukcji określonych poniżej.

Apple iOS 1. Przejdź do: Ustawienia > Prywatność > Reklama. 2. Wybierz opcję „Ogranicz śledzenie reklam”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Pomoc na stronie firmy Apple.

Google Android 1. Przejdź do: Ustawienia. 2. Wybierz „Google” w sekcji „Konta”. 3. Wybierz „Reklamy” w sekcji „Prywatność”. 4. Zaznacz opcję zablokowania reklam opartych na zainteresowaniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Pomoc na stronie firmy Google.

Microsoft Windows 1. Przejdź do: Ustawienia. 2. Wybierz „Prywatność”. 3. Wybierz „ID reklam” i włącz „Nie zezwalaj, aby aplikacje wykorzystywały moje ID reklam do tworzenia doświadczeń użytkownika w ramach aplikacji”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Pomoc na stronie firmy Microsoft.

1.6. Co się stanie w przypadku wprowadzenia zmian w polityce w zakresie plików cookie?

BSEU może dokonać aktualizacji tej polityki w dowolnym momencie. Jeżeli to nastąpi, informacja na ten temat zostanie podświetlona na Stronie internetowej i/lub na stronach internetowych naszej marki w celu powiadomienia użytkowników o konieczności ponownego zapoznania się z treścią polityki. Żadna zmiana nie doprowadzi do ograniczenia praw użytkownika zgodnych z obowiązującym prawem.

1.7. Odbiorcy i podmioty przetwarzające będące stronami trzecimi

BSEU nie dokonuje wymiany plików cookie ze stronami internetowymi stron trzecich lub zewnętrznymi dostawcami danych, z wyjątkiem:

a) stron trzecich współpracujących bezpośrednio z BSEU i będących pod jej kontrolą i nadzorem w celu dostarczania usług w zakresie

lub

b) stron trzecich współpracujących bezpośrednio z BSEU, w tym działających na zlecenie BSEU w celu świadczenia usług marketingu lub remarketingu na zlecenie BSEU.

BSEU zawsze dba o to, aby podmioty przetwarzające dane użytkownika były związane niezbędnymi klauzulami umownymi, które zapewnią tym danym bezpieczeństwo i poufność.

Choć możemy wykorzystywać informacje gromadzone przez pliki cookie osób trzecich, należy pamiętać, że wszystkie pliki cookie osób trzecich są zarządzane przez dostawców tych plików zgodnie z ich zasadami.

1.8. Korzystanie z usługi GTM

Osobiście lub za pośrednictwem podmiotów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie odrębnych umów (w związku ze świadczeniem przez te podmioty na naszą rzecz usług na podstawie odrębnych umów): możemy korzystać z usługi Google Tag Manager (GTM). Ta usługa Google umożliwia zarządzanie tagami (plikami cookies) naszych stron internetowych za pomocą interfejsu użytkownika. Google Tag Manager powoduje uruchamianie innych tagów (plików cookies), które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. W przypadku dezaktywacji domeny lub poziomu plików cookie, dotyczy to wszystkich tagów śledzenia, które zostały zaimplementowane za pomocą usługi Google Tag Manager. W celu uzyskania większej ilości informacji, zobacz Wskazówki korzystania z usługi Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Korzystamy z Google Tag Manager głównie w celu prawidłowego adresowania naszych akcji promocyjnych, w tym m.in. programów lojalnościowych, konkursów, loterii, a także kampanii reklamowych oraz w celu kontrolowania tego w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych (m.in. ile czasu na nich spędzasz, czy oglądasz zamieszczone na nich filmiki). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies związane z usługą Google Tag Manager takie jak: Google Analytics, Analytics z anonimowym IP, Analytics z rozszerzonym User ID dla Google Analytics, Remarketing z funkcjami raportowania reklam z Google Analytics (o ile oczywiście jako użytkownik wyraziłeś na to zgodę).

W celu automatyzacji działań marketingowych, w których wykorzystywane są pliki cookies, korzystamy z narzędzi do Marketing Automation.

W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku danych plików cookies czy też nie.

1.9. Sprawdzenie informacji o wykorzystywanych plikach cookie

Pełna lista plików cookie wykorzystywanych przez BSEU oraz informacja o tym, jak długo te pliki są aktywne, kiedy wygasną, jaka jest ich domena i/lub nazwa, znajduje się w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika.

Oto szybka instrukcja, jak można dokonać sprawdzenia informacji o wykorzystywanych plikach cookies w różnych typach przeglądarek
https://www.wikihow.com/View-Cookie