FAQ – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Rejestracja

Kto może zarejestrować się w programie?

RozwińZwiń

Uczestnikiem Programu może zostać przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej oferujący nowe Produkty wprowadzone do obrotu przez Partnera, którego przeważającym przedmiotem działalności ujawnionym w stosownym rejestrze jest naprawa pojazdów samochodowych (Dział 45 PKD), a nadto który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posiada warsztat i oferuje usługi montażu.

Gromadzenie punktów

Co należy zrobić, aby otrzymać punkty?

RozwińZwiń

Uczestnikiem Programu może zostać przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej oferujący nowe Produkty wprowadzone do obrotu przez Partnera, którego przeważającym przedmiotem działalności ujawnionym w stosownym rejestrze jest naprawa pojazdów samochodowych (Dział 45 PKD), a nadto który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posiada warsztat i oferuje usługi montażu.