FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Rejestracja

Uczestnikiem Programu może zostać przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej oferujący nowe Produkty wprowadzone do obrotu przez Partnera, którego przeważającym przedmiotem działalności ujawnionym w stosownym rejestrze jest naprawa pojazdów samochodowych (Dział 45 PKD), a nadto który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posiada warsztat i oferuje usługi montażu.

Ponieważ w momencie gdy stajesz się Uczestnikiem naszego Programu otrzymujesz punkty w zamian za wykonywanie swoich obowiązków związanych z wykonywaną działalnością. Punkty możesz wymieniać na Nagrody i/lub doładowania karty płatniczej. Dodatkowo masz dostęp do branżowej wiedzy i szkoleń oraz nabywasz prawo do oferowanych w ramach Programu także innych benefitów wynikających z posiadanego Pakietu Korzyści i udziału w akcjach dodatkowych, za które także możesz otrzymać wspaniałe nagrody.

Aby zarejestrować się w Programie, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Wypełnij wszystkie pola, podając wymagane dane i kliknij „Zarejestruj”. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny. Po poprawnym zakończeniu rejestracji otrzymasz wiadomość mailową, że Twoje konto podlega weryfikacji przez Organizatora. Po ukończeniu weryfikacji otrzymasz wiadomość e-miał z informacją o Aktywowaniu. Zaloguj się wtedy na swoje konto i zaakceptuj Regulaminy Programów, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Gromadzenie punktów

  • Zakup produktów objętych Programem według obowiązującej tabeli dopłat na dany rok kalendarzowy
  • Udział w szkoleniach
Tabela dopłat obowiązująca na rok 2022

Po dokonaniu rejestracji Twoje dane o zakupach bezpośrednio od Bridgestone oraz Autoryzowanych Dystrybutorów VIP: Latex Opony S.A., Inter Cars S.A. oraz Handlopex S.A. będą naliczane automatycznie. Program podzielony jest na dwa cykle rozliczeniowe trwające w okresach półrocznych (styczeń – czerwiec; lipiec-grudzień)

Dane aktualizowane są w cyklach tygodniowych.

W przypadku zaobserwowania błędu w naliczeniu punktów, należy poczekać na kolejną aktualizację danych. Jeżeli nadal ten błąd nie zostanie skorygowany należy skontaktować się z infolinią Programu pod numerem (22) 270 12 86 bądź skorzystać z formularza Kontakt bądź pisząc bezpośrednio na adres kontakt@pasjabridgestone.pl

Informacje te dostępne są dla każdego z Uczestników po zalogowaniu na indywidualne konto w Programie. Znajduje się tam również informacja o aktualnym Pakiecie Korzyści oraz zasadach jego przyznawania.

Tak. Okres ważności punktów wynosi 60 dni od momentu ogłoszenia wyników kończących dane półrocze. Po upływie tego okresu, punkty przepadają i nie mogą zostać wymienione na nagrody.

Odbieranie nagród

Nagrody mogą zamawiać tylko zalogowani Uczestnicy Programu za pośrednictwem strony Programu. W celu zamówienia nagrody należy przede wszystkim posiadać odpowiednią liczbę punktów, czyli równą lub większą od liczby punktów należnych za daną nagrodę. W celu złożenia Zamówienia należy wejść w zakładkę „Wymień punkty na nagrody”

Czas realizacji zamówienia na nagrodę wynosi do 21 dni od dnia złożenia Zamówienia. W tym czasie nagroda zostanie wysłana do Uczestnika na podany adres korespondencyjny podczas składania zamówienia.

Koszt przesyłki pokrywa Organizator.

Aby zamówić kartę, należy zalogować się na swoje konto w Programie, wybrać zakładkę „Moja Karta” i nacisnąć przycisk Zamów.

W celu aktywacji karty należy zalogować się na swoje konto w Programie, wybrać zakładkę „Moja Karta” oraz podać w odpowiednich polach 4 ostatnie cyfry karty i nacisnąć „Aktywuj”.

O doładowaniu karty, dowiesz się z komunikacji e-mail, która zostanie do Ciebie wysłana wraz z danymi rozliczeniowymi.

Informację o saldzie karty sprawdzisz dzwoniąc na infolinię banku podaną na karcie.

Należy pamiętać, że przy wypłacie środków jest pobierana prowizja, dlatego nie można wypłacić całej sumy zgromadzonych pieniędzy:
a) 5 zł za wypłatę środków z bankomatu
b) 2 zł za sprawdzenie stanu konta w bankomacie.

Uczestnik nadaje własny kod PIN do karty banku Millennium dzwoniąc na infolinie banku.